Bir nevi

Bir çeşit anlamına gelir. Bu kelime genellikle birnevi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir nevi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birnevi (Yanlış kullanım)

bir nevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir nevi oyunbozanlık da sayabilirsiniz bunu.” – Ahmet Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Altmış Altmış, matematikte kullanılmakta olan sayı anlamındadır. Rakam […]
  • Yalamuk Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. Çam ağacının reçineli […]
  • Hakikattir Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Şüyuu vukuundan beter `bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha […]
  • Feyizlenmek Feyzalıp aydınlanmak, faydalanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Proletarya Proleterlerin oluşturduğu sınıf, emekçi sınıfı demektir. […]

Yorum yapın