Bir süre

Kısa bir müddet, belirsiz bir müddet anlamına gelir. Bu kelime genellikle birsüre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir süre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birsüre (Yanlış kullanım)

bir süre ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Önce ayakta durup bir süre bakıştılar, sonra kız ona gülümsedi.” -A. Kabaklı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ucu ucuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Tefrika Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan […]
  • Şüyu bulmak Herkes tarafından duyulmak, yayılmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Şuna da Şu adılının yönelme durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • On birli Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan […]
  • Bijon Motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan […]

Yorum yapın