Bir sürü

Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle birsürü,bissürü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir sürü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birsürü (Yanlış kullanım)

bissürü (Yanlış kullanım)

bir sürü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Daha bir sürü iş kalmış”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Feyzalma Feyzalmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle feyz alma, […]
  • Karabatak Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, […]
  • Nevazil Nezle anlamına gelir. Bu kelime genellikle nevazıl şeklinde […]
  • Bir miktar Bir miktar kelimesi yeterince, yetecek kadar anlamına gelir. Bu […]
  • Sosyokültürel Sosyokültürel kelimesi aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir […]
  • Ağaçkakan Ağaçkakan kelimesi bileşik addır. Gagasıyla ağaçları oyabilen, […]

Yorum yapın