Bir tek atmak

Bir kadeh içki içmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle birtek atmak, bitek atmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir tek atmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birtek atmak(Yanlış kullanım)

bitek atmak(Yanlış kullanım)

bir tek atmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Canım şurada bir tek atalım, serinleriz, konuşuruz, dediler.” – Refik Halit Karay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Name Mektup anlamına gelir. Bu kelime genellikle nağme, […]
  • Akrabalık Akraba kelimesi kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler […]
  • Demoralizasyon Moral çöküntüsü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bal özü Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için […]
  • İmtiyaz Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık […]
  • Sağmal Özellikle çiftçilerin aşina olduğu bir kelimedir. Anlamları şu […]

Yorum yapın