Bir yana

-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu kelime genellikle biyana, biryana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bir yana şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biyana (Yanlış kullanım)

biryana (Yanlış kullanım)

bir yana ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hastalıktan ötürü engelliler bir yana, hep susan bir insan tasarlamaya yetmiyor hayal gücüm.” – Nermi Uygur


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ortaöğretim İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel […]
  • Nesil Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler […]
  • Metreküp Kenarı 1 metre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi […]
  • Orta kulak Orta kulak: Temporal kemik içerisinde altı duvarlı bir kemik […]
  • Muaccel Acele olunmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Övünen Öne çıkan bir niteliği dolayısıyla kendini üstün, yücelmiş […]

Yorum yapın