Birer ikişer

Tek veya birkaçı birlikte olarak anlamına gelen birer ikişer, bitişik yazılarak sıkça yanlış yazılmaktadır. Bu kelime genellikle birerikişer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı birer ikişer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

birerikişer (Yanlış kullanım)

birer ikişer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kondulardan tek tek başlar uzandı, insanlar birer ikişer konduların önünde toplandı.” – Lâtife Tekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Süveyş Kanalı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Karamsar Her şeyi kapkara gören, gelecekten umutlu olmayan, her şeyi […]
  • Beş yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Kırık dökük (eşya için) çürük, değersiz, eski, (söz için) düzgün olmayan, […]
  • Üzere Üzere, amaç, niyet, yakınlık ya da bir koşulu bildiren edattır. […]
  • Zeytinyağı Zeytinyağı, zeytin tanelerinden çıkarılan, besin değeri yüksek, […]

Yorum yapın