Bitiş

Bitmek eylemi ya da biçimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle finish şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bitiş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

finish (Yanlış kullanım)

bitiş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İşin böyle bitişi iyi oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eğer ki Koşul anlamını güçlendirmek için koşullu tümcelerin başına […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Yediveren Yediveren kelimesi yılda birkaç kez meyve veren ya da çiçek […]
  • Hodbinlik Bencillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Altyapı Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, […]
  • Tek erklik Monarşi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerklik şeklinde […]

Yorum yapın