Bityeniği

Bir işin gizli kalmış yanını anlatırken kullanılır. Kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir noktası olduğunda bu kelime ile anlatılır. Dilimizde bu kelime genellikle bit yeniği şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bityeniği şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bit yeniği (Yanlış kullanım)

bityeniği ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O zaman da denizde sakal ağartmış olanların çoğu bu işte bir bityeniği var diye işkillenmişler.” – Halikarnas Balıkçısı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Az çok Ne az ne çok, oldukça anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Direk Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek, değerli, […]
  • Astronomik Gök bilimsel anlamına gelen bu kelime mecazi olarak aşırı, çok […]
  • Print Baskı anlamına gelir. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. […]
  • Beytülmal Devletin hazinesi anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde bazı […]
  • Kuzukulağı Karabuğdaygillerden, nemli yerlerde yetişen, yaprakları salata […]

Yorum yapın