Biyofizik

Fizyolojide geçen fiziksel olayların incelendiği bilim dalıdır. Terimlerde bazen harfler farklı yazılabilir. Bitişik yada ayrı yazılması konusunda kafa karışıklığı olabilir. TDK’ye göre bu kelimenin bitişik yazılması gerekiyor. Dilimizde bu kelime genellikle biyo fizik, biofizik, bio fizik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı biyofizik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

biyo fizik (Yanlış kullanım)

biofizik (Yanlış kullanım)

biofizik (Yanlış kullanım)

biyofizik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biyofizik, fizik biliminin biyolojik süreçlere nasıl uygulandığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Günübirlik (gezi, konukluk vb. için) bir gün içinde, bütün bir gün […]
  • Pespembe Her yanı pembe, çok pembe anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Satır arası Yazı satırlarının arasında kalan mesafe. Dolaylı anlatım […]
  • Ak pak İkilemelerde genellikle ayrı yada bitişik yazılmaları konusunda […]
  • Arapça’da Arapça, sami dillerinden biri olup Arap halkının kullandığı […]
  • Cemaziyelahir Küçük tövbe ayı anlamına gelen cemaziyelahir farklı şekillerde […]

Yorum yapın