Biz de

(de) bağlacı vurgusuz okunur ve ayrı yazılır. Vurgu bir önceki sözcüğün son hecesinde belirgin bir şekilde bulunur. (Örnek: “Ben de gördüm.” cümlesinde vurgunun “Ben” üzerinde olduğu çok belirgindir.) Bu kelime genellikle bizde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı biz de şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bizde (Yanlış kullanım)

biz de ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Biz de sizinle gelmek istedik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Üslup Üslup, usûl, tarz, oluş, yapış tarzı, anlatım yolu manalarına […]
  • Rastgele Rastgele sözcüğü, sözlük anlamı ile seçmeden, iyisini kötüsünü […]
  • Hele hele Karşısındakini söylemeye isteklendirmek için kullanılan bir […]
  • Doğa dışı Doğa dışı kelimesi sıfattır. Doğaya aykırı, tabiata aykırı, […]
  • Atatürksüz Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. […]
  • Matematik Biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, […]

Yorum yapın