Bizatihi

Kendiliğinden anlamına gelen bizatihi kelimesi hatalı kullanılan kelimelerdendir. Dilimizde yörelerin kelimeler farklı şekillerde telaffuz etmesi nedeniyle yazım hataları sık yapılmaktadır. Bu kelime genellikle bizağtihi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bizatihi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bizağtihi (Yanlış kullanım)

bizatihi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yoklaşacaktır.” – İsmet Özel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Apartman Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç daire bulunan yapı […]
  • 9’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Sinema İçinde, izleyici topluluklarına film gösterilen salonu bulunan, […]
  • Aycan’ın Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]
  • Huşu Alçak gönüllülük, Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile […]
  • Alıvermek Hiç güçlük çekmeksizin, kolayca almak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın