Bizatihi

Kendiliğinden anlamına gelen bizatihi kelimesi hatalı kullanılan kelimelerdendir. Dilimizde yörelerin kelimeler farklı şekillerde telaffuz etmesi nedeniyle yazım hataları sık yapılmaktadır. Bu kelime genellikle bizağtihi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bizatihi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bizağtihi (Yanlış kullanım)

bizatihi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yoklaşacaktır.” – İsmet Özel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aşık atmak Yarış etmek, yarışmak. boy ölçüşmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Mürettebat Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü ve bir iş için […]
  • Envaitürlü Çok değişik türleri olan, çeşitli çeşitli, türlü türlü, […]
  • İdealize İdealleştirmek` anlamındaki idealize etmek birleşik fiilinde […]
  • Eytişim Diyalektik anlamına gelir. Bu kelime genellikle eytişim […]
  • Fransızlar Fransa’da yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse […]

Yorum yapın