Böbrek üstü bezi

Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez anlamına gelir. Bu kelime genellikle böbreküstü bezi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı böbrek üstü bezi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

böbreküstü bezi (Yanlış kullanım)

böbrek üstü bezi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Böbrek üstü bezlerinin çalışmasında sorun olduğunu öğrendik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, […]
  • Karatavuk Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen […]
  • Bütünleşmek Eksikliği, parçalılığı kalmayıp bütün durumuna gelmek, birlik […]
  • Kazak Türkleri Irk isimleri büyük harfle yazılır. Bu kelime genellikle kazak […]
  • Veraset Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Zigana Geçidi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın