Böğür

İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. Yan taraf. Akran. Dağ yamacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle böğör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı böğür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

böğör (Yanlış kullanım)

böğür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ali’nin sağ böğründe bir derin yara, sağ kolunda iki kurşun yarası bulundu.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • 61’inci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Kırgız’ım Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • İndeks Dizin, bir gelişimi gösteren nicelikler ya da değerler […]
  • Bir hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Çıkmaz Sokak -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Türkçeyi Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan, konuşulan, yazılan Türk […]

Yorum yapın