Bölükbaşı

Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli anlamına gelir. Bu kelime genellikle bölük başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bölükbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bölük başı (Yanlış kullanım)

bölükbaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir.” – Salâh Birsel


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şüyu Herkesçe duyulma, yayılma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yok muydun? Belirtilen yerde olup olmadığını sormak anlamına gelir. […]
  • Hanımanne Kaynana, ihtiyar kadınlara bir seslenme sözü anlamına gelir. […]
  • İzlenmeye İzleme işi yapılmak, takip edilmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kurtuluş Savaşı’nı Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Bir âlem Kendine özgü bir niteliği olan anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın