Bordro

Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge anlamına gelir. Bu kelime genellikle bordıro şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bordro  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bordıro (Yanlış kullanım)

bordro ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Milyonlarca çalışan maaş bordrosunu nasıl sorgulayacağını merak ediyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Namazgâh Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru […]
  • Adedi Sayı, tane anlamına gelir. Bu kelime genellikle adeti şeklinde […]
  • Dünyaya gelmek (insan için) doğmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gene de Öyle olduğu halde, –e karşın anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • Biçerdöver Biçerdöver kelimesi ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı […]
  • İnovasyon Yenileşim anlamına gelir. Bu kelime genellikle inavasyon […]

Yorum yapın