Boşu boşuna

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime genellikle boşuboşuna şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı boşu boşuna şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

boşuboşuna (Yanlış kullanım)

boşu boşuna ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Boşu boşuna oraya gidiyorsun.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tefekkür Tefekkür kelimesi düşünme, düşünüş anlamlarına gelir. Bu […]
  • Gramofon Bir plağa ya da benzeri özel bir madde üzerine önceden […]
  • Sırtı pek Kalın giysi giyinmiş (kimse) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Göz göze Bakışları karşılaşarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Anımsamak Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak anlamına […]
  • Hırgür Geçimsizlik, kavga anlamına gelir. Bu kelime genellikle hır […]

Yorum yapın