Brüt

Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para), darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık) anlamına gelir. Bu kelime genellikle bürüt, bürüd şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı brüt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bürüt (Yanlış kullanım)

brüd (Yanlış kullanım)

bürüd (Yanlış kullanım)

brüt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Brüt maaş, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ökse otu Ökse otu, kim yörelerde çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya […]
  • Kurtuluş Savaşı’nı Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Balıksırtı Balık iskeleti biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili […]
  • Adaptasyon Uyarlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle adabtasyon […]
  • Üçgen Uç uca gelmiş üç doğru parçasının oluşturduğu, üç tepe noktası […]
  • Şehir dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ve […]

Yorum yapın