Buğday

Buğdaygillerin örnek bitkisi. Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle buyday şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı buğday şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

buyday (Yanlış kullanım)

buğday ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Buğday, dünya nüfusunun büyük bir bölümü için temel gıda maddesi niteliğindedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme […]
  • Konu Komşu Bütün komşular, birbirine yakın yerde oturan kimseler anlamına […]
  • Asgari Asgari, en düşük, en az anlamında kullanılan bir kelime olup, […]
  • Bir an evvel Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel […]
  • Söyleyeyim mi? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen […]
  • Büyüyecek Organizmanın bütününde ya da bir bölümünde ya da bir bütünün […]

Yorum yapın