Bugünkü

İçinde bulunduğunuz güne dair bir olayı, bir durumu veya faaliyeti belirtmek için kullanılan bugünkü kelimesi sıklıkla yanlış yazılır. Kimi zaman bu günkü şeklinde ayrı yazılan, bazen de bugünki şeklinde birleşik ama hatalı kullanılan bu kelimenin doğru yazımı bugünkü şeklinde birleşik olmalıdır.

Doğru yazımı:

bu günkü (Yanlış kullanım)

bu günki (Yanlış kullanım)

bugünkü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ahmet’ten haberin var mı? Kaç gündür ortalıkta gözükmüyor. Cep telefonunu aradığım halde ulaşamıyorum. Bugünkü temsilciler toplantısına mutlaka gelmesi lazımdı, gelmedi. Beni ele güne karşı mahcup etmesi canımı çok sıkıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Huşu Alçak gönüllülük, Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile […]
  • Elemek Elek yardımıyla ayıklamak, elekten geçirmek, incesini […]
  • Absürt Absürt; saçma anlamında kullanılan kelime, dilimize Fransızca […]
  • Başvekâlet Başbakanlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Segment Bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak […]
  • Osmanlılar XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve […]

Yorum yapın