Buğzetmek

Kin beslemek, nefret etmek anlamına gelen bir kelimedir. Bitişik yada ayrı yazılması konusunda kafa karışıklığı olabilir. TDK’ye göre bu kelimenin bitişik yazılması gerekiyor. Dilimizde bu kelime genellikle buğz etmek, buğuz etmek, buğuzetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı buğzetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

buğz etmek (Yanlış kullanım)

buğuz etmek (Yanlış kullanım)

buğuzetmek (Yanlış kullanım)

buğzetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaptığı kötülüklerden dolayı ailesi ve arkadaşları, ona buğzetmişti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yapboz Bir karton üzerinde bulunan ve yan yana gelince ortaya bir […]
  • Eli darda olmak Türk Dil Kurumuna göre eli darda olmak kelimesi para sıkıntısı […]
  • Cemaziyelahir Küçük tövbe ayı anlamına gelen cemaziyelahir farklı şekillerde […]
  • Marksist Marksçı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Jeolog Yer bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle jeğolog, […]
  • 9’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]

Yorum yapın