Bülbülyuvası

Daire biçiminde şekil verilerek ortası çukurlaştırılarak pişirilen ve bu çukur yere piştikten sonra dövülmüş Antep fıstığı konulan bir hamur tatlısıdır. Genellikle ayrı yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle bülbül yuvası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bülbülyuvası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bülbül yuvası (Yanlış kullanım)

bülbülyuvası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bayram için bülbülyuvası tatlısı yapmayı planlıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 73’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Türkçülük Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Mal varlığı Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, […]
  • Refakat etmek Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek, müzikte […]
  • Sarı Çıyan Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Herhangi bir Niteliği, özelliği belli olmayan bir (kimse ya da şey) anlamına […]

Yorum yapın