Bulundurmak

Var olmasını, bulunmasını sağlamak, hazır durumda tutmak, elde tutmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle bulundurcam, bulundurucam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bulundurmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bulundurcam (Yanlış kullanım)

bulundurucam (Yanlış kullanım)

bulundurmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Artık yanımda her zaman kitap bulunduracağım. 


Diğer Doğru Yazımlar

  • Göze göz İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Doğa dışı Doğa dışı kelimesi sıfattır. Doğaya aykırı, tabiata aykırı, […]
  • Gecekondu Büyük kentlerin ve kasabaların dolaylarında, yapı izni […]
  • Taklit Her yönden, belli bir örneğe benzemeye çalışma anlamına gelir. […]
  • Başüstüne Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, […]
  • CİMER’e Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti […]

Yorum yapın