Buram buram

Duman, koku vb. çok etkili bir biçimde yayılarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle buramburam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı buram buram şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

buramburam(Yanlış kullanım)

buram buram ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yeryüzünün sıcaktan kavrulduğu ve herkesin buram buram terlediği bu temmuz güneşinde benim ellerim buz gibi idi.” – E. İ. Benice


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ajitasyon Ajitasyon,  bir insana karşı duygu sömürüsü yapma anlamına […]
  • Soyadı Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile […]
  • Bir yana -den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa anlamına gelir. Bu […]
  • Düşe kalka Güçlükle, biriyle yakın ilişki kurarak gelir.  […]
  • Aforoz etmek Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak. Darılıp […]
  • Ortopedi Ortopedi kelimesi addır. Hekimlik terimi olarak vücuttaki […]

Yorum yapın