Bütünleşmek

Eksikliği, parçalılığı kalmayıp bütün durumuna gelmek, birlik olmak, bir olmak, iç içe geçmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle entegre olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı bütünleşmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

entegre olmak (Yanlış kullanım)

bütünleşmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ozan, halkla bütünleştikçe geleceğe kalırmış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İskorpit İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri […]
  • Yalman Halk ağzında eğik, halk ağzında sarp, dik, kesici ve batıcı […]
  • 90’lı yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Kör ocak Çocuksuz aile anlamına gelir. Bu kelime genellikle körocak […]
  • Öz yönetim Kendi kendini yönetmek, kamu otoritesinden bağımsız olmak, […]
  • Tek Tek Bir bir, birer birer anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın