Büyük dalga

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle büyükdalga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyük dalga şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyükdalga (Yanlış kullanım)

büyük dalga ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kadar büyük dalga vurmamıştı kıyaya…


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tek hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Fransızlar Fransa’da yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse […]
  • Üç beş Nicelik yönünden az anlamına gelir. Bu kelime genellikle üç beş […]
  • Güvenlik Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin […]
  • Dişe diş İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Tavsiye Öğütleme, yol gösterme, bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar […]

Yorum yapın