Büyük harf

Genellikle tümcelerin ve özel adların ilk harfi olarak kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf; örneğin A bir büyük harftir, biçimi de küçük a ’dan farklıdır. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle büyükharf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyük harf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyükharfi (Yanlış kullanım)

büyük harf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Noktadan sonra büyük harf kullanılır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fütur Bezginlik, umutsuzluk, usanç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Bir yol Bir kez, bir defa anlamına gelir. Bu kelime biryol şekline […]
  • Teleoloji Erek bilimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kara yolu Kentleri, kasabaları birbirine karadan bağlayan, üzerinde […]
  • Gayet Pek, çok, pek çok, aşırı bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ana hat Asıl veya en belirgin özellik, su, elektrik, telefon, gaz […]

Yorum yapın