Büyük ünlü uyumu

Dilbilgisi terimidir. Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalın bir ünlü a, ı, o, u varsa ondan sonra gelen bütün hecelerin kalın ünlülerle, ince bir ünlü e, i, ö, ü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı, büyük sesli uyumu: Çocuklaşmak, denizcilik gibi. Bu kelime genellikle büyükünlü uyumu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı büyük ünlü uyumu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

büyükünlü uyumu (Yanlış kullanım)

büyük ünlü uyumu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yabancı sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Çünkü büyük ünlü uyumu kuralı Türkçe sözcükler için geçerlidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kırk bir 40 ve 42 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Âdet Bir kimsenin yapmaya alıştığı, bir kural gibi uyduğu şey […]
  • Püsküllü bela Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu […]
  • Hemfikir Aynı görüşü paylaşma, aynı fikri benimseme, fikirdaş olma […]
  • Tezahür Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma anlamına gelir. […]
  • İstanbul Şehri İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. […]

Yorum yapın