Caferi

Şiiliğin bir kolu ve bu koldan olan kimse anlamına gelir. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle caferi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Caferi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

caferi (Yanlış kullanım)

Caferi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Caferi mezhebinin dördüncü delili “akıl” olarak kabul edilmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Briyantin Saçı parlatmaya ve yatırmaya yarayan ve bu amaçla kullanılan […]
  • Hafta Başı Haftanın ilk gününü temsil eder. Kimi ülkelere göre değişkenlik […]
  • Eşkâl Eşkâl, bir kişinin dıştan görünüşü anlamına gelen kelimedir. […]
  • Milletlerarası Uluslararası anlamına gelir. Bu kelime genellikle milletler […]
  • Bir an evvel Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel […]
  • Embriyoloji Dölüt durumuna gelinceye kadar oğulcuğun geçirdiği gelişim […]

Yorum yapın