Çağ Dışı

Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle çağdışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çağ dışı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çağdışı(Yanlış kullanım)

çağ dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu çağ dışı davranışlar beni çok şaşırttı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Köpek Balığı Köpekbalıklarından, bütün denizlerde bulunan, sıcak, ılık ve […]
  • Terk Ettiği Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar­dımcı fiilleriyle […]
  • Fütursuz Çekinmez, umursamaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Plywood İngilizce bir kelime olan "plywood" Türkçe'de; isim olarak […]
  • Bir kısmı Tam miktarı belli olmayan, belirsiz miktarda anlamına […]
  • Eş sesli Eş sesli; söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimeler, […]

Yorum yapın