Çalıştay

Bilim adamlarının ve uzmanların bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısı anlamına gelir. İnsanın en büyük yetisi ve farkı sahip olduğu düşünme, sorgulama, yeni fikir üretme ve öğrenebilmesidir. Ne var ki bu bireysel yetenek, grup içinde farklı düşünce ve fikirlerin birbirleri ile çatışması şekline dönüşür. Çalıştay bu çatışmayı önleyen, tersine farklı fikirlerin arasında sinerji yaratılmasını, yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar.Bu kelime genellikle çalış tay şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalıştay şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çalış tay (Yanlış kullanım)

çalıştay ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ulusal çalışmalarda yer almak isteyen tüm bilim insanlarının katılımına açık olarak yapılacak olan çalıştayda, çerçevesi dünya ile uyumlu olarak öngörülmüş olan ana başlıklara ait alt başlıkların ve detayların görüşülmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Maşallah Türkçe'ye Arapça'dan geçen Maşallah sözcüğü kaynak dilde 3 ayrı […]
  • Aforoz Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da […]
  • On altı saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • E mi? Peki mi? olur mu? tamam mı? Bu kelime genellikle emi şeklinde […]
  • Kırk yedi 46 ve 48 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar […]
  • Suni Yapma, yapay anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime […]

Yorum yapın