Cambazhane

Cambazların oyunlarını gösterdikleri yere cambazhane denilir. Bitişik yazılan bir kelimedir. Bu kelime genellikle cambaz hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cambazhane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cambaz hane (Yanlış kullanım)

cambazhane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Minimini bir cambaz kızını görmek için at cambazhanesine daldı.” – Osman Cemal Kaygılı


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yetişedurmak -edurmak, -ekalmak, -egelmek" eylemleri getirilerek yapılır. […]
  • Beşparmak Otu Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yetişen 40-70 […]
  • Dişe diş İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Halk edebiyatı Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının […]
  • Acente Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da […]
  • 70’li Yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]

Yorum yapın