Cami

Cami, ibadet etmek için bir araya gelen müslümanların toplandıkları yer olarak tanımlanır. Arapça’dan dilimize uyarlanan kelimenin sonunda “ayn” harfi bulunmaktadır. Ancak telaffuz sırasında “ayn” sesi çıkarılamadığından kelime cami olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Kelime cümle içinde tek başına kullanılacak ise, camii şeklinde yazılmamalıdır. Çünkü camii kelimesi, başına getirilen bir isim ile kullanılabilir. Örneğin, Fatih Camii gibi…

Doğru yazımı:

Camii (Yanlış kullanım)

Cami ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Büyükçekmece’de bulunan Sancaklar Camii, mimari açıdan farklı bir tasarıma sahiptir.

Camiye uzak olmamıza rağmen, her sabah ezan sesini rahatlıkla duyabiliyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aksanı Bir ülkenin halkına özgü ses perdesi değişiklikleri, vurgulama […]
  • Karagözcü Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalci, hayalî, hayalbaz. Karagöz […]
  • Saçma sapan Saçma sapan; tutarsız, saçma ve akla yatmayan anlamında […]
  • Gramer Dil bilgisi. Dil bilgisi kitabı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hayal gücü Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. […]
  • Dekorasyon Dekorasyon, bir yeri süsleme anlamı yanında dekor yapma işi […]

Yorum yapın