Can alıcı

En önemli, çarpıcı, kahredici, kendinden geçirici, aşırı çekici,  Azrail anlamına gelir. Bu kelime genellikle canalıcı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı can alıcı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

canalıcı (Yanlış kullanım)

can alıcı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Şimdi bu incelemeyi özetleyişimizin en can alıcı sebebine geliyoruz.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hint Avrupa dillerini kullanan Hindistan'dan Batı Avrupa'ya Kadar […]
  • Eğrelti Otu Eğrelti otu, az ışık alan, rutubetli, gölge yerlerde yetişen […]
  • Allah’a (bin) şükür Gerçekleşen güzel bir durum için Allah'a teşekkür etmek için […]
  • İmar İmar kelimesi bayındırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Fütüvvet Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı anlamına gelir. Bu […]
  • Perakende Malların toplu olarak değil de tek tek ya da birkaç parça […]

Yorum yapın