Can vermek

Canlanmasına yol açmak, güçlendirmek ya da yaşar duruma getirmek. Bu kelime genellikle canvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı can vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

canvermek (Yanlış kullanım)

can vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yağmur doğaya can vermişti


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kireç taşı Kireç taşı kelimesi kireç ocağında işlenerek kireç elde edilen, […]
  • Pratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla […]
  • Alt Kurul Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Çanakkale Boğazı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Ziya Gökalp’tan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Sırtı pek Kalın giysi giyinmiş (kimse) anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın