Çapraşık

Girift.  Anlaşılması, çözülmesi veya içinden çıkılması güç, karışık, muğlak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çabraşık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çapraşık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çabraşık (Yanlış kullanım)

çapraşık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çapraşık akıntılar birden düz yön aldı.” – Ruşen Eşref Ünaydın

Çok yönlülük

İkiden çok yönü olan, çok taraflı. Birçok konuda bilgi ve çalışması olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle çok yonlülük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çok yönlülük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çok yonlülük (Yanlış kullanım)

çok yönlülük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çok yönlü bir insan olduğu, yaptığı işlerin hepsinin harika olmasından belli oluyor.

Çiğdem

Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir kır bitkisi, mahmur çiçeği (Colchicum) anlamına gelir. Bu kelime genellikle çidem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çiğdem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çidem (Yanlış kullanım)

çiğdem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş.” – Refik Halit Karay

Çikolatalı

Çikolatası olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle çukolatalı, çukulatalı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çikolatalı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çukolatalı(Yanlış kullanım)

çukulatalı(Yanlış kullanım)

çikolatalı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Doğum günüm için çikolatalı pasta istiyorum.

Çingene

Hindistan’dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk. Bu topluluktan olan kimse, Çingen, Kıpti, Roman anlamına gelir. Bu kelime genellikle cingene şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çingene şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cingene(Yanlış kullanım)

çingene✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Karadutum, çatalkaram, Çingene’m / Nar tanem, nur tanem, bir tanem” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

Çalı çırpı

Kolayca ateş yakmaya yarayan ince ve kuru ağaç dalı, kuru ot vb. şeyler anlamına gelir. Bu kelime genellikle çalıçırpı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalı çırpı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çalıçırpı (Yanlış kullanım)

çalı çırpı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ocağa yaklaştılar, çalı çırpı yığınını tutuşturdular.” – Necati Cumalı

Çalakaşık

Soluk almadan yiyerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala kaşık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalakaşık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çala kaşık (Yanlış kullanım)

çalakaşık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

”Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına… ”- Barış Manço

Çalakılıç

Durmadan kılıç sallayarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala kılıç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalakılıç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çala kılıç (Yanlış kullanım)

çalakılıç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Arabacı artık beygiri çalakamçı sürüyor.” – Osman Cemal Kaygılı

Çalakürek

Sürekli kürek çekerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala kürek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çalakürek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çala kürek (Yanlış kullanım)

çalakürek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu sırada kaldırılmakta olan birinci sınıf merdivenine doğru bir sandalın çalakürek yanaştığı görüldü.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Çocukluktan

Çocuk olma durumu, insan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi, çocukça davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle çocuklukdan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çocukluktan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çocuklukdan (Yanlış kullanım)

çocukluktan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çocukluktan çıkmadığınız için dikkatiniz çapari gibidir.” – Ayla Kutlu