Cevaplar mısınız?

Sorulan bir soruya karşılık vermek, soruyu yanıtla karşılamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Cevaplarmısınız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Cevaplar mısınız  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Cevaplarmısınız  (Yanlış kullanım)

Cevaplar mısınız  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lütfen sorularımı cevaplar mısınız?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yemyeşil Her yeri yeşil, çok yeşil anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • MEB’nın Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti […]
  • Mukaddime Ön söz. Bir olayın başlangıcı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kulak vermek İyice anlamak ereğiyle dinlemek, işitmeye çalışmak anlamına […]
  • Gelişigüzel Özensiz, rastgele, özensiz bir biçimde, rastgele olarak, […]
  • Cicimayı Balayı, evliliğin ilk zamanları. Her tür işin başlangıcı, ilk […]

Yorum yapın