Ciğer

Ciğer, canlıların bir organlarını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Ayrıca çok fazla çeşidi bulunan bir yemeği ifade etmek için kullanılır. Halk arasında ise bir çok yanlış kullanımı vardır. Lokantaların tabelalarında ciyer olarak yazıldığını görmekteyiz. Doğru kullanımında y harfi yerine ğ harfini kullanmamız lazımdır.

Doğru yazımı:

Ciyer(Yanlış kullanım)

Ciğer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lokantanın sahibi dükkanının önünde dolaşan kedilerin aç olduklarını anlayınca insaf etti ve onlara yeni pişmiş ciğerlerden biraz verdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Acente Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da […]
  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Tefrika Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan […]
  • Darülfünun Üniversite anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hacıbektaş taşı Balgam taşı olarak bilinir. Hacıbektaş ilçesinde çok bulunduğu […]
  • Yerini beklemek Mevkisini muhafaza etmek anlamında kullanılır. Bu […]

Yorum yapın