Cihanşümul

Cihan vüs’atinde, dünya çapında, cihanı alakadar eden, dünyayı kaplayan anlamına gelir. Farsça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır: âlemşümul, cihanşümul; darıdünya, ehli­beyit, vb. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle cihan şümul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cihanşümul şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cihan şümul (Yanlış kullanım)

cihanşümul ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sizlere cihanşümul bir tehdit hakkında bilgi vermek istiyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Besteli Bestesi olan, bestelenmiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Üst küme Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Tabiat Doğa, doğal özellik, doğal yapı, yaradılış, alışkanlık, huy, […]
  • Islahhane Islahevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ıslah […]
  • Bilmezlikten Bir konuyu bildiği halde bilmiyormuş gibi yapmak anlamına […]
  • Onaylamak Yapılan bir işi doğru, uygun ve yerinde bulmak, uygun görerek […]

Yorum yapın