Çıkabilir miyim?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle çıkabilirmiyim?, çıkabilir mi yim?, çıkabilirmi yim? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çıkabilir miyim? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çıkabilirmiyim? (Yanlış kullanım)

çıkabilir mi yim? (Yanlış kullanım)

çıkabilirmi yim? (Yanlış kullanım)

ağlayayım mı? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir saatliğine dışarı çıkabilir miyim?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Garaj Genellikle otomobil, vagon, motosiklet gibi taşıtların […]
  • Alüminyum Alüminyum, gümüş parlaklığında olan hafif bir elementin adıdır. […]
  • Mütegallibe Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütegâlibe şeklinde […]
  • Pastane Pasta (I), çörek vb. yapılıp satılan, oturularak ya da ayakta […]
  • Helke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime […]
  • Yansı Işığın parlak bir yere çarparak yön değiştirmesi, kaynağına […]

Yorum yapın