Çıktı

Bir fabrikanın ürettiği paraya çevrilebilir ürün, bir üretim etkinliğinden mal olarak elde edilen nesne, bilgisayarın iç bellek biriminden bir aygıta aktarılan veri, bilgisayarın ürettiği herhangi bir sonuç anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle print out şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çıktı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

print out (Yanlış kullanım)

çıktı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu yazıcıdan güzel çıktı alınmıyor”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Boş vermek Önem vermemek, önemsememek, aldırmamak, bir değer vermemek […]
  • Ortakulak Kulakzarının, çekiç, örs ve üzengikemiklerinin bulunduğu, […]
  • 3’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Yanı Sıra Yanı sıra, birisiniz yanında olarak, kendisiyle birlikte olmak […]
  • Klakson çalmak Korna çalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson […]
  • Türk Lirası Simgesi 1 Mart 2012 itibariyle kabul edilmiş olan, Türkiye Cumhuriyeti […]

Yorum yapın