Çinekop

Çinekop, lüferin küçüğüne denir. Bahar ayında yumurtadan çıkan lüfer balıkları, kış ayına kadar 15-20 cm uzayarak çinekop olurlar. Bazı uzmanlar böyle bir balık türü olmadığını ve avlanılmasının da yasak olması gerektiğini belirtmektedirler. Rumcadan dilimize yerleşen bu kelime, çinakop olarak yanlış telaffuz edilir.

Doğru yazımı:

çinakop  (Yanlış kullanım)

çinekop  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lüfer balığının küçüğüne çinekop mu defneyaprağı mı denir?

Defneyaprağı, çinekop ve sarıkanat balıklarının avlanması ve satılması yasak olduğu halde neden pazarlarda ve balıkçılarda bu balıklara rastlıyoruz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Afyon Kaymağı Bir özel adla bir tür adından oluşan tür adlarında özel ad […]
  • Apaçık Çok açık, besbelli anlamına gelir. Bu kelime genellikle ap […]
  • Boşvermişlik Boşvermiş olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle boş […]
  • Yanı başı Yakını, hemen yanı, omuz başı anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İmar İmar kelimesi bayındırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İlköğretim Örgün eğitimin, okuma yazmayı, aritmetiği öğreten, iyi bir […]

Yorum yapın