Cır cır

Kaynana zırıltısı. İshal. Geveze. Durup dinlenmeden ince ve usandırıcı bir ses çıkararak anlamına gelir. Bu kelime genellikle cırcır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı cır cır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cırcır (Yanlış kullanım)

cır cır✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yedikleri dokundu sanırım. Çok fena cır cır olmuş.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kurdele Giyecekleri süslemek, bir şey bağlamak vb. için kullanılan, […]
  • Bir an evvel Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel […]
  • Bağlaç Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime […]
  • Makine Makine, insan gücünün daha az kullanılması ve kendi kendine […]
  • Cici bici Süslü giysi veya süs eşyası anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Abdest Abdest, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmek için, […]

Yorum yapın