Çizelge

Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel, kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste anlamına gelir. Bu kelime genellikle cizelge şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çizelge şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cizelge (Yanlış kullanım)

çizelge ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana çalışanların maaşlarıyla ilgili çizelgeyi gönderir misin?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Düşe kalka Güçlükle, biriyle yakın ilişki kurarak gelir.  […]
  • Belli belirsiz Yarı belli. Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, […]
  • Plebisit Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla […]
  • Fötr Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan […]
  • Kimi zaman Arasıra anlamına gelir. Bu kelime genellikle kimizaman şeklinde […]
  • Yine de Öyle olduğu halde. doğrusu, karşın anlamına gelir. Bu sözcük […]

Yorum yapın