Çobanaldatan

Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir tür kuş, keçisağan (Caprimulgus europaeus) anlamına gelir. Bu kelime genellikle çoban aldatan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çobanaldatan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çoban aldatan (Yanlış kullanım)

çobanaldatan✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çobanaldatan kuşu, hemen hemen her hayvanın sesini taklit edebiliyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çiftlik Çiftlik, tarım ve hayvancılık yapmak için, çalışanların da […]
  • Ağrı Dağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Merhale Derece, basamak, aşama, evre anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Reasürans İkili sigorta anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Barışsever Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver […]
  • Dörtnala At, dörtnal koşarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle dört […]

Yorum yapın