Çobançantası

Turpgillerden, yemişleri torbayı andıran bir yaban bitkisi (Capsella bursa pastoris) anlamına gelir. Bu kelime genellikle çoban çantası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çobançantası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çoban çantası (Yanlış kullanım)

çobançantası✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otsu ve beyaz çiçekli bir bitki olan çobançantası, bir yıllık bir bitkidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hayıflanma Hayıflanmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayiflanma […]
  • Nihai karar Herhangi bir konuda alınan son karar. Yargılama sonunda verilen […]
  • Deniz Yılanı Deniz yılanı, hayatlarının tamamını veya çoğunu denizde geçiren […]
  • Menopoz Menopoz, kadınların adetten kesilmesi yani üremenin sona ermesi […]
  • Başeczacı Sağlık kuruluşlarında eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden […]
  • Hinoğluhin Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse) anlamına […]

Yorum yapın