Çok şey

Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında “çok şaştım doğrusu, beklenir şey değil bu, olacak şey değil” gibisinden söylenir. Bu kelime genellikle çokşey şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çok şey şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çokşey (Yanlış kullanım)

çok şey ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sanırım ondan çok şey bekliyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hüda Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle huda şeklinde yanlış […]
  • Dört yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Kelebekler Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Anlatılagelen a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, […]
  • Yasa dışı Yasaya aykırı, kanuna muhalif ve illegal anlamlarına gelen yasa […]
  • Ökse otu Ökse otu, kim yörelerde çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya […]

Yorum yapın