Çok yönlü

Çok yönlü kelimesi sıfattır. İkiden çok yönü olan, çok taraflı, birçok konuda bilgi ve çalışması olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle çokyönlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çok yönlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çokyönlü (Yanlış kullanım)

çok yönlü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu konuda çok yönlü bir araştırma yapmamız gerekiyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Paralel Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, […]
  • Otuz dokuz 38 ve 40 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Erciyes Dağı Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki ovaların […]
  • Eli ağır Yavaş iş gören, ağırelli, vurunca çok acıtan (kimse), […]
  • Konargöçer Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, […]
  • Hristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, […]

Yorum yapın