Çözecek miyiz?

“mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye uyarak “mı, mi, mu, mü” biçimlerini alır. Bu kelime genellikle çözecekmiyiz?, çözecek mi yiz?, çözecekmi yiz? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çözecek miyiz? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

çözecekmiyiz? (Yanlış kullanım)

çözecek mi yiz? (Yanlış kullanım)

çözecekmi yiz (Yanlış kullanım)

çözecek miyiz? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bugün de test çözecek miyiz?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hüda Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle huda şeklinde yanlış […]
  • Yan etki Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Ahraz Dilsiz (kimse). Sağır ve dilsiz (kimse) anlamına gelir. Bu […]
  • yazadurmak Yazmaya başlayıp sürdürüyor olmak, ara vermeksizin yazmayı […]
  • Ticari Ticaretle ilgili anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu […]
  • Kuru Kemik Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın