Dağdağa

Gürültü, patırtı, telaş, karmakarışık durum, sıkıntı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dağ dağa, dadağa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağdağa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağ dağa (Yanlış kullanım)

dadağa (Yanlış kullanım)

dağdağa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hayat, mütemadi ihtiyaçları yerine getirmeye uğraşmaktan ibaret çetin bir dağdağa.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar


Diğer Doğru Yazımlar

  • El Atmak Birisinin işine karışmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Teke tek İki kişi karşılıklı olarak, başka hiç kimse karışmadan anlamına […]
  • Ay dönümü Ay başı anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle aydönümü […]
  • Tebriği Kutlamayı anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Nüfuz İçine geçme, söz geçirme, güçlü olma, erk anlamına gelir. Bu […]
  • Zeval Yok olma, yok edilme. Suç, kabahat, sorumluluk. Bozulma. Öğle […]

Yorum yapın