Dağdağa

Gürültü, patırtı, telaş, karmakarışık durum, sıkıntı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dağ dağa, dadağa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağdağa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağ dağa (Yanlış kullanım)

dadağa (Yanlış kullanım)

dağdağa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hayat, mütemadi ihtiyaçları yerine getirmeye uğraşmaktan ibaret çetin bir dağdağa.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Voleybol Bir ağ ile ortasından ikiye bölünmüş bir alanda, altışar […]
  • Görmüyormuşcasına "-casına/-cesine" kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe […]
  • Mabeyinci Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine […]
  • Muayene Gözden geçirme, inceleme, denetleme, yoklama anlamına gelir. […]
  • Methetmek Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde […]
  • Bilinçaltı Bilinçaltı, gerekli gereksiz her şeyin kaydedildiği ve […]

Yorum yapın