Dağılmak

Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca bir çok anlamı vardır. Oranlı olarak bölünmek, ufalanmak, düzeni bozulmak anlamlarına da gelir. Mecazi anlamda ise birliği bozulmak, fesholunmak, yavaş yavaş kaybolmak anlamlarına gelmektedir. Bu kelime genellikle dağalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağalmak (Yanlış kullanım)

dağılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı,” – Ahmet Ümit

“Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu.” – Ayla Kutlu

“Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı.” – Cahit Uçuk

Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Göz bebeği Çok önem ve değer verilen, korunan, sakınılan, çok sevilen […]
  • Tırabzan Tırabzan, merdivenlerin kenarlarında bulunan korkuluklara […]
  • Cepheli Yönlü, taraflı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Buğzetmek Kin beslemek, nefret etmek anlamına gelen bir kelimedir. […]
  • Karasinek Böcekler sınıfının çift kanatlılar takımından, insan ve evcil […]
  • Beştaş Beş taşla oynanan, taşlardan birini havaya atarak o taş […]

Yorum yapın