Dağılmak

Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca bir çok anlamı vardır. Oranlı olarak bölünmek, ufalanmak, düzeni bozulmak anlamlarına da gelir. Mecazi anlamda ise birliği bozulmak, fesholunmak, yavaş yavaş kaybolmak anlamlarına gelmektedir. Bu kelime genellikle dağalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağalmak (Yanlış kullanım)

dağılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı,” – Ahmet Ümit

“Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu.” – Ayla Kutlu

“Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı.” – Cahit Uçuk

Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ekşikulak Ekşikulak, kuzukulağı ile eşanlamlıdır. Yenebilen bir bitkidir. […]
  • Antarktika Güney Kutbu'ndaki kara bölgesi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kara kış Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri. Çok sıkıntılı […]
  • İnkılap İnkılap, kısaca devrim, reform demektir. Toplum seviyesini […]
  • Ritim Ritim; belirli bir sıra ve aralıklarla öğelerin birbirini […]
  • Binbaşı Askerlikte subaylık rütbesinin Asteğmen > Üsteğmen > […]

Yorum yapın