Dağılmak

Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca bir çok anlamı vardır. Oranlı olarak bölünmek, ufalanmak, düzeni bozulmak anlamlarına da gelir. Mecazi anlamda ise birliği bozulmak, fesholunmak, yavaş yavaş kaybolmak anlamlarına gelmektedir. Bu kelime genellikle dağalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dağılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dağalmak (Yanlış kullanım)

dağılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı,” – Ahmet Ümit

“Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu.” – Ayla Kutlu

“Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı.” – Cahit Uçuk

Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Boğmaklı Kuş Boğmaklı ardıç kuşu, karatavukgiller familyasına ait ötücü bir […]
  • Kırk altı 45 ve 47 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Başiskele Kocaeli iline bağlı ilçelerden birisinin ismidir. Özel bir […]
  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Eli alışmak Bir işte uzluk, ustalık kazanmak anlamında kullanılan eli […]
  • Eli sopalı Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılması gereken bir kelime […]

Yorum yapın